Auto naprawa

Fir­ma Asar na przestrzeni 20 lat wyspec­jal­i­zowała się w naprawy oraz bada­nia tech­niczne pojazdów  Bogate doświad­cze­nie mogą potwierdz­ić obsłużeni i zad­owoloni klien­ci. Fir­ma Asar obsłużyła już przeszło 8000 klientów.Warsztat Samo­chodowy ofer­u­je usłu­gi w zakre­sie kom­plek­sowych napraw mechan­icznych samo­chodów osobowych. Zakład wyposażony jest w najwyższej klasy urządzenia, pozwala­jące tym samym świad­czyć usłu­gi na najwyższym poziomie. Naprawy obe­j­mu­ją zarówno remon­ty kap­i­talne jak i bieżące: sil­ników, skrzyni biegów, mostów, układów hamul­cowych i innych podze­społów.

AutoN­aprawa

Adres: 84–240 Reda

ul.Obwodowa 105

tel.58 6714308 kom 501–490-715

email: silniki@asar.com.pl